ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศศาสตร์ ม.รำไพ รับตรงนักศึกษา ป.ตรี รอบ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมบริการวิชาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา
นิเทศศาสตร์ ม.รำไพ รับตรงนักศึกษา ป.ตรี รอบ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมบริการวิชาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา
 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำโดย อาจารย์ ดร.เมทยา ปรียานนท์ อาจารย์ ดร.เหมือนฝัน คงสมแสวง และอาจารย์ ดร.สริยาภา คันธวัลย์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเรื่อง “การสร้างสตอรี่บอร์ดสำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์” ในโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2565 ที่โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จังหวัดจันทบุรีน้อง ๆ มัธยมปลายตั้งใจและสร้างสรรค์ผลงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปใช้ผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นต่อไป
 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ภาคปกติ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ - 15 กันยายน 2565 ซึ่งคณะนิเทศศาสตร์ มีการเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรงโดยคณะ ดังต่อไปนี้ 
1.สาขาการสื่อสารมวลชน
- เอกการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล
- เอกวิทยุและโทรทัศน์มัลติแฟลตฟอร์ม
2.สาขานิเทศศาสตร์(สามภาษา)
- เอกการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว
- เอกการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่
3.สาขาธุรกิจบันเทิงการแสดงและท่องเที่ยว
 
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,16:03   อ่าน 74 ครั้ง