ถนน ประชาราษฎร์ สาย 1
บ้านหนองสาหร่ายเป็นพื้นฐานของชุมชนหมู่บ้านที่เกิดมาจากการต่อสู้และมีผู้นำที่เข้มแข็งเช่นนี้ เมื่อประกอบกับภายในชุมชนมีสายสัมพันธ์เป็นแบบเครือญาติ ทำให้ชุมชนมีความรักสามัคคีเป็นปึกแผ่น
บ้านหนองสาหร่ายเป็นพื้นฐานของชุมชนหมู่บ้านที่เกิดมาจากการต่อสู้และมีผู้นำที่เข้มแข็งเช่นนี้  เมื่อประกอบกับภายในชุมชนมีสายสัมพันธ์เป็นแบบเครือญาติ  ทำให้ชุมชนมีความรักสามัคคีเป็นปึกแผ่น  
 
มีกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  กลุ่มผู้นำเลือกใช้เทคนิคกระบวนการแผนแม่บทชุมชนเป็นเครื่องมือ  มี “สภา 79” เป็นกลไกเวทีของผู้นำที่เข้มแข็ง เคียงคู่กับ “สภาท้องถิ่น” ตามรูปแบบ
นอกจากนั้นยังมีระบบการประชุม “ผู้นำระดับคุ้ม” ที่มีลักษณะเป็นเนืองนิจ
 
- รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 82)
“คุณธรรมหนองสาหร่าย  หายจนลดเหลื่อมล้ำ”
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป / 27 ก.ค. 2564
 
อ่านต่อ
https://www.facebook.com/poldej120/posts/2977084165843184
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2564,20:36   อ่าน 314 ครั้ง