ข่าวเศรษฐกิจ การค้า ท่องเที่ยว
นายกสมาคม นักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ หลังรับตำแหน่ง
       ที่ห้องประชุมโรงแรมคริสตัล พาเลซ โฮเต็ล พัทยา  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม  รวมถึงนาย วุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง  พร้อมด้วยนาย รณกิจ เอกสิงห์   รองนายกเมืองพัทยา  นายรัตนชัย  สุทธิเดชานัย  ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางโสภิณ เทพจักร ที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเข้าร่วมในการประชุมและเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในครั้งนี้
     โดยในที่ประชุมนั้นมีการแนะนำตัว นาย วุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ที่มารับตำแหน่งใหม่ จากนั้นทาง การท่องเที่ยวสำนักงานพัทยา ได้พูดถึงการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมถึงเมืองพัทยา
       จากนั้นได้มีการแถลงผลงานปี 2563-2564 หลังจากที่ทางคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันได้ครบวาระลง ทางสมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญขึ้น โดยได้สรุปผลงานที่ทางสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ  ในการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวในช่วงโควิด   จากนั้นเป็นการรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายของสมาคมฯ และต่อด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำปีบริหาร 2564 – 2565  
        โดย นาย รณกิจ เอกสิงห์   รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเลือกตั้งดังกล่าว ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายบุญอนันต์ พัฒนสิน เป็นนายกสมาคมฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  2  ปี ซึ่งนาย บุญอนันต์ พัฒนสิน เป็นนายกสมาคมฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่ง และพร้อมจะเดินหน้าทำประโยชน์เพื่อสังคมและเมืองพัทยาต่อไปอย่างเต็มกำลัง โดยจะเพิ่มสมาชิกของสมาคมให้เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ การส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ และช่วยช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในเมืองพัทยา
 
ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี 
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
 
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,21:41   อ่าน 223 ครั้ง