ข่าวภูมิภาค
จัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกรมการปกครอง ด้านสัญชาติและสถานะบุคคล To DoPA All Smart (2022)
อ.คลองใหญ่ จัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกรมการปกครอง ด้านสัญชาติและสถานะบุคคล To DoPA All Smart (2022)
ตราด กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ร่วมกับ อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ณ.หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาอําเภอคลองใหญ่ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยมีนายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายสุรเชษฐ์ แก้วคํา นายอําเภอคลองใหญ่ ปลัดอําเภอ พร้อมด้วยหัวหน้สส่วนราชการท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับผู้ว่าราชการ จ.ตราด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 พร้อมสอบถามคณะกรรมการกรมการปกครองที่มาที่ไปร่วมกับหน่วยงานกระทรวงและอําเภอ เพื่อให้คนไทยพลัดถิ่นที่ตกค้างหัวเลข 63-64 ที่ตกค้างโดยทางกระทรวงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถามรายบุคคลเกี่ยวกับเอกสารยื่นคําขอรอรับสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นที่เข้าร่วม โดยได้เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม สิ้นสุดในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 มีผู้มายื่นคําขอสัญชาติได้วันละ 50 คน ส่วนที่จะสอบถามรายบุคคลวันละไม่ถึง 50 คน ละบุจํานวนคนไม่ได้ในการยื่นคําขอสัญชาติ หลังจากนั้นทางอําเภอคลองใหญ่จะเรียกสอบอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ได้ถือปฎิบัติตามมตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,14:25   อ่าน 190 ครั้ง