ข่าวภูมิภาค
แม่ทัพภาคที่ 3 หารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 หารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ หารือข้อราชการปัญหาความมั่นคงร่วมกับ นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้เกิดความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
สำหรับการหารือข้อราชการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงการแบ่งพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ซึ่งได้บูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานทหาร ตำรวจ ทหารพราน ตชด. ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้าเมืองอย่างผิดกฏหมาย
นอกจากปัญหาด้านการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายแล้ว หน่วยงานความมั่นคงยังได้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อาวุธสงคราม ตลอดจนสิ่งของผิดกฏหมายอื่นๆ ที่มีการลักลอบนำเข้า - ส่งออกด้วย
โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้แก่หน่วยงานในพื้นที่เพื่อความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ปรีชานุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,18:33   อ่าน 77 ครั้ง