ข่าวภูมิภาค
ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตาม ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล รับทราบปัญหา อุปสรรค และทิศทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีในรูปแบบที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการ
จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตาม ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล รับทราบปัญหา อุปสรรค และทิศทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีในรูปแบบที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการ
 วันนี้ ( 17 พ.ย.65 ) ที่หอประชุมอำเภอสอยดาว นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตาม ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และทิศทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ โดย นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอสอยดาว นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เน้นย้ำการแก้ปัญหายาเสพติด ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมกับ สำรวจ บุคคลกลุ่มเสี่ยง ที่มีโอกาสเมายาแล้วคลั่ง การเปิดศูนย์แก้ปัญหาตำบลฯ มาตรการและแผนในการป้องกันปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม การแก้ปัญหาช้างป่าที่เน้นมาตรการป้องกัน การแจ้งเตือนภัยไม่ให้คนเสียชีวิต รวมทั้งสวัสดิการแก่อาสาเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าในพื้นที่ โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่ แจ้งเตือน ลูกบ้าน เวลาช้างลง พร้อมให้คำแนะนำ ลูกบ้าน เวลาเจอช้างป่าต้องทำอย่างไร ส่วนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรทางจังหวัดรับเรื่องมาเพื่อระดมส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาระยะยาวแต่ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ส่งเสริมเศรษฐกิจเรื่องการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว ในพื้นที่สอยดาว สร้างรายได้แก่ประชาชน โอกาสนี้มูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีได้มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด แก่ตัวแทนหมู่บ้าน 70 หมู่บ้าน 5 ตำบลเพื่อนำไปมอบแก่ชาวบ้านผู้ยากไร้กลุ่มตกเกณฑ์ด้านรายได้อีกด้วย 
 
ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2565,18:07   อ่าน 11 ครั้ง