ข่าวภูมิภาค
คุมเข้ม ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เปิดจุดบริการประชาชน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางนํ้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
อ.คลองใหญ่ คุมเข้ม ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เปิดจุดบริการประชาชน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางนํ้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 
เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ.บริเวณสามแยกป้อมยามตํารวจไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางนํ้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 โดยมีนายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด รองนายก อบต.ไม้รูด กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่และไม้รูด สภ.ไม้รูด ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด และเจ้าหน้าที่ทหารพรานนาวิกโยธิน และหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางนํ้าช่วงเทศกาลปีใหม่2566 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 โดยมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ตรวจตรา กวดขันผู้ให้ยานพาหนะทุกชนิด ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะเป็นกรณีพิเศษ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ทันเหตุการณ์ สําหรับในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ได้ตั้งด่านจํานวน 4 จุด เช่น จุดโรงเรียนบ้านเนินตาล จุดสามแยกป้อมยามตํารวจไม้รูด จุดบ้านคลองมะขามถนนสายใหญ่ และจุดชายหาดบานชื่น เพื่อคความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมาไม่ขับ ขับรถไม่ย้อนศร เน้น สวมหมวกนิรภัย และลัดเข็มขัดเมื่อยามขับขี่รถยนต์ทุกชนิด”ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2565,20:46   อ่าน 16 ครั้ง