ข่าวภูมิภาค
นศท. จิตอาสา อบรม Active learning ป้องกันภัยทางน้ำพร้อมช่วยเหลือประชาชน
   พิษณุโลก นศท. จิตอาสา อบรม Active learning ป้องกันภัยทางน้ำพร้อมช่วยเหลือประชาชน
    สืบเนื่องจาก สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยในทุกๆ ปี ประกอบกับปัจจุบันระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จึงมีแนวคิดให้นักศึกษาวิชาทหารมีทักษะในการช่วยเหลือประชาชน จึงได้จัดอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) ในรูปแบบจำลองสถานการณ์และสถานที่จริง 
     วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 0900 ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จำนวน 50 นาย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก เทศบาลเมืองอรัญญิก ณ สวนสาธารณริมน้ำยมชุมชนบ้านเหนือ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้จำลองสถานการณ์ให้นักศึกษาวิชาทหารประสบเหตุการณ์ด้วยตนเอง หรือหากมีการร้องขอกำลังจากหน่วยงานราชการอื่นๆ นักศึกษาวิชาทหารสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยใช้ยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก เพื่อนำไปเสริมสร้างประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนต่อไปในอนาคต ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,22:17   อ่าน 39 ครั้ง