ข่าวภูมิภาค
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่จันทบุรี
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่จันทบุรี  
วันนี้ ( 21 ก.ย.65 ) ที่ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี นำคณะเดินทางมาประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี หรือ ก.ธ.จ.จันทบุรี โดยมีเรื่องสืบเนื่อง ติดตามอาทิ การดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 3 / การสุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี / เรื่องร้องเรียนกรณีบุกรุกพื้นที่ริมคลองสาธารณะบ้านทุ่งตาอิน และโอกาสนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 นำคณะลงพื้นที่สอดส่องติดตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับหน้า ถนนสายบ้านขอม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี   
 
ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,22:24   อ่าน 36 ครั้ง